Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Nemocnica Poprad, a. s.

1.8 z 5
Diskusia
Spoločnosť vznikla dňa 20. 02. 2006 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení zápisu akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. do obchodného registra. Spoločnosť je v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 00 610 836. Dňom vzniku spoločnosti sa doterajšia štátna príspevková organizácia transformovala na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 84 odsek 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.

Hodnotenia

1.8
hodnotenie
02.02.2019 (súčasný zamestnanec)

Prístup k zamestnancom podľa sympatií ndrriadených

(1)
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Nemocnica Poprad, a. s.
Banícka č. 803/28
05845 Poprad

Tel.: +421 52 71 25 11
Fax: +421 52 71 25 555
E-mail: sekretariat@nemocnicapp.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2019 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania