Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

0.0 z 5
Diskusia

Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 1991 ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú zdravotnícku organizáciu. S účinnosťou od 1. 5. 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny z Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
PNám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 441 1111
E-mail: infocentrum@nspbb.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania