Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

(CDCP) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

0.0 z 5
Diskusia
Centrálny depozitár cenných papierov SR (ďalej len "centrálny depozitár") je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. marca 2004.

Ak chcete vedieť viac informácii o činnosti predošlého Strediska cenných papierov SR, prečítajte si Publikáciu k 10. výročiu založenia Strediska cenných papierov SR.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len ''burza cenných papierov'') ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

(CDCP) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava

Tel.: +421 2 5939 5939
E-mail: info@cdcp.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2018 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania