Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ministerstvo zahraničných vecí SR

0.0 z 5
Diskusia
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (SR) je ústredným orgánom  štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje:

- ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí;
- riadenie zastupiteľských úradov SR;
- styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí;
- hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
- koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania   medzinárodných zmlúv;
- kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Tel.: +421 02 5978 1111
Fax: +421 2 5978 3333
E-mail: info@mzv.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania