Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ministerstvo spravodlivosti SR

0.0 z 5
Diskusia
Ministerstvo spravodlivosti SR: pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva;vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov;vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb;zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka;zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie a v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva;zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Tel.: +421 2 59353 111

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania