Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

0.0 z 5
Diskusia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke. 
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Tel.: +421 2 59 374 111
Fax: +421 2 59 374 335
E-mail: info@minedu.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania