Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ministerstvo vnútra SR

3.4 z 5
Diskusia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku;ochranu a správu štátnych hraníc;bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky;ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;veci zbraní a streliva;súkromné bezpečnostné služby;vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel;otázky azylantov a odídencov;evidenciu obyvateľov;evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel;integrovaný záchranný systém;civilnú ochranu;ochranu pred požiarmi,všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky;štátne symboly;heraldický register;archívy a registratúry;štátne občianstvo;matričné veci;zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon;organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,  volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní,  volieb do orgánov územnej samosprávy,  referenda, volieb do Európskeho parlamentu;vojnové hroby;živnostenské podnikanie;povoľovanie verejných zbierok;koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy;Policajný zbor;Hasičský a záchranný zbor;koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.

Hodnotenia

3.4
hodnotenie
06.11.2014 (súčasný zamestnanec)

som velmi spokojny, že som v policajnom zbore, nič lepšie ma nemohlo stretnúť, príplatky, dostatok dovolenky, super dôchodok, dobrý kolektív, karierny rast
nevidím žiadne, všetko sa dá poriešiť, nižší plat ale to je tak

(4)
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Tel.: +421 2 5094 1111
Fax: +421 2 5094 4397

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2019 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania