Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Prešovská univerzita v Prešove

0.0 z 5
Diskusia
Najstaršou súčasťou Prešovskej univerzity je Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá bola založená v r. 1880 ako Gréckokatolícka bohoslovecká akadémia. Pedagogická fakulta vznikla v r. 1949. V r. 1950 bola založená Pravoslávna bohoslovecká fakulta. V r. 1953 bola v Prešove zriadená Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Na jej báze v r. 1959 vznikla Filozofická fakulta, ktorá sa stala jednou z dvoch zakladajúcich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach. V r. 1964 bola do zväzku tejto univerzity začlenená Pedagogická fakulta a v r. 1990 obidve spomínané teologické fakulty. V r. 1997 vznikla na báze prešovských fakúlt Univerzity P. J. Šafárika samostatná Prešovská univerzita. Mala päť zakladajúcich fakúlt - filozofickú, pedagogickú, humanitných a prírodných vied, gréckokatolícku bohosloveckú, a pravoslávnu bohosloveckú fakultu. V r. 2002 k nim pribudla Fakulta zdravotníctva a v r. 2004 Fakulta manažmentu a Fakulta športu.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 15
Prešov


Tel.: +421 51 7563 110
E-mail: gtfpu@unipo.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania