Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

0.0 z 5
Diskusia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí. Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01  Banská Bystrica

Tel.: +421 48 446 1111
E-mail: stanislav.holec@umb.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania