Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (Holcim a.s.)

0.0 z 5
Diskusia
Holcim Slovensko sa zlúčilo so spoločnosťou Východoslovenské stavebné hmoty , a.s. Turňa nad Bodvou. Holcim (Slovensko) a.s. je najväčší výrobca a dodávateľ stavebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku.Vysoko kvalitné cementy, betóny a kamenivo z produkcie Holcim (Slovensko) a.s. sú základom technicky náročných a spoločensky významných stavieb, vrátane tunela Sitina či výrobného závodu PSA Peugeot Citroën. Snahou Holcim (Slovensko) a.s. je udávať štandard zákazníckej spokojnosti v stavebníctve. Holcim (Slovensko) a.s. patrí do skupiny Holcim, ktorá je jedným z najväčších svetových dodávateľov cementu a kameniva (drveného kameňa, štrku a piesku), ako aj nadväzujúcich produktov - čerstvého betónu a asfaltu - a súvisiacich služieb. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (Holcim a.s.)
Rohožník
906 38 Rohožník
Kontaktné údaje
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 599 881 11
Fax: +421 2 599 885 10
E-mail: recepcia-svk@holcim.com

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2018 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania