Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Zberné suroviny a.s.

0.0 z 5
Diskusia
Zberné suroviny a.s. je v  jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA  Trade SE. Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na  výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných  formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva.  Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal  v roku 2007 bol ukončený na  konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s..  Od počiatku  tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli  zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky,  spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok. Kvalitatívne  zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení  nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície  spoločnosti na trhu druhotných surovín.  Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných  miest, ktoré sú organizačne začlenené  cca do 30 závodov.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3\
010 01, Žilina

Tel.: +421 41 5640508
E-mail: zsza@zsza.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2019 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania