Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

NEOGRAFIA a.s.

0.0 z 5
Diskusia
Vízia spoločnosti je patriť k špičkovým polygrafickým podnikom v Európe, zabezpečiť trvalú prosperitu spoločnosti a spokojnosť zákazníkov. Doterajší úspech spoločnosti na svetových trhoch je výsledkom kvalitnej marketingovej stratégie, profesionálnej práce zamestnancov a neustálych investícií do moderných výrobných a informačných technológií. Veľkú pozornosť spoločnosť venuje zvyšovaniu vzdelanostnej a odbornej úrovne zamestnancov, zlepšovaniu pracovného prostredia a ekológii. Neografia produkuje náročné farebné knihy, časopisy, katalógy a obaly zo skladačkovej lepenky. Objemom produkcie patrí Neografia k prvým trom tlačiarňam na Slovensku a exportuje prevažne do štátov Európskej únie predstavuje 40% celkovej produkcie a v produkcii kníh až 95%. Spoločnosť má uzatvorený výrobný cyklus počínajúc pre-pressom, cez kvalitnú ofsetovú kotúčovú a hárkovú tlač a končiac náročným knihárskym spracovaním.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

NEOGRAFIA a.s.
Škultétyho 1
036 55 Martin

Tel.: +421 43 420 11 11
Fax: +421 43 423 73 74
E-mail: sporka@neografia.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania