Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

RTVS s.r.o. (Slovenská televízia)

0.0 z 5
Diskusia
Slovenská televízia bola zriadená Zákonom SNR o Slovenskej televízii č. 254/1991 Zb. ako prvá verejnoprávna televízia v postkomunistických krajinách /FZ ČSFR prijalo 2. decembra 1992 Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Československej televízie a federálny program F 1 zanikol 31. decembra 1992 spolu s ČSFR/; od 1. januára 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky vysielala STV na dvoch vysielacích okruhoch. /Neúspešný bol pokus o rozdelenie vysielacieho času 2. programu STV medzi prevádzkovateľa zo zákona /STV/ a súkromného prevádzkovateľa na základe licencie podielom 50:50 percent na základe zákona SNR z roku 1993./ Zákonom NR SR č. 16/2004 Zb. o Slovenskej televízii je STV definovaná ako národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti; moderné elektronické médium, schopné plnohodnotne a širokospektrálne odrážať život demokratickej, pluralitnej spoločnosti, plniť službu štátu: právo na seriózne a objektívne, neskreslené informácie pre občanov a uspokojovať potreby a záujmy širokej verejnosti.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

RTVS s.r.o. (Slovenská televízia)
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Tel.: +421 2 6061 1112
E-mail: zamestnanie@stv.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2018 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania