Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

0.0 z 5
Diskusia
Poslaním SEPS, a.s. je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Pritom je nutné dodržiavať transparentné a nediskriminačné princípy prístupu k sústave s minimálnymi dopadmi na životné prostredie a rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy, z regulačných rozhodnutí ÚRSO a z relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Tel.: +421 2 5069 2191
Fax: +421 2 5069 2197
E-mail: Info@sepsas.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2018 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania