Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Zvolenská teplárenská a.s.

0.0 z 5
Diskusia
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombinovanom cykle. Dodávka tepla je determinovaná dosahom rozvodov tepla. Zdroj tepla na Tp B, neplnil emisné limity EÚ v SR platné od roku 2008 a preto bol komplexne zrekonštruovaný v rámci projektu „Ekologizácie...“ v rokoch 2005 až 2008 tak, aby spĺňal podmnienky platnej legislatívy SR a EÚ. Základným problémom bolo prekračovanie limitov emisií SO2. Podstatou technického riešenia boli primárne opatrenia na strane palivových vstupov - zmena palivovej základne. Pôvodné palivo slovenský lignit s nižšou výhrevnosťou a vyšším obsahom síry bol nahradený palivovou zmesou – spoluspaľovaním nízkosírneho hnedého uhlia a drevných štiepok. Uvedenými opatreniami sa dosiahlo zníženie emisií SO2 pod úroveň v súčasnosti platného emisného limitu.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Zvolenská teplárenská a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen

Tel.: +421 45 2424111
E-mail: cuttova@zvtp.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania