Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Chemko, a.s., Strážske

1.0 z 5
Hodnotenia
Chemická výroba v Strážskom, dnešnom Chemku, a.s. Strážske sa začala v roku 1952 výstavbou továrne s výrobou zameranou na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely. V deväťdesiatych rokoch sa však situácia na trhu zmenila, ekonomicky neefektívna výroba výbušnín bola na konci roka 2003 pozastavená a 1. januára 2005 definitívne ukončená. Dňom 03. 04. 2009 bola spoločnosť Chemko, a. s. Strážske, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, zrušená a od toho istého dňa vstúpila do likvidácie. Valné zhromaždenie vymenovalo za likvidátora  spoločnosť INVESTEND, s.r.o. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava zastúpenú JUDr. Jurajom Vrábelom, konateľom spoločnosti.

V súčasnosti dcérska spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia vyrába špičkové chemické produkty anorganickej a organickej chémie akými sú svetelné stabilizátory (napr. Dastib) a ich medziprodukty, pentaerytritol a fenolické živice. Ďalšie dcérske spoločnosti zabezpečujú obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli Chemka a pre externých klientov.

Diskusia


Žiadna téma sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Chemko, a.s., Strážske
Priemyselná 720
072 22 Strážske

Tel.: +421 56 681 2525
E-mail: info@chemko.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania