Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Duslo a.s., Šaľa

0.0 z 5
Diskusia
Duslo, a.s. Šaľa patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku a počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií. Spoločnos? okrem toho vyrába polyvinylacetátové a polyakrylátové lepidlá a disperzie a rôzne ďalšie špeciálne produkty. Od roku 2005 je súčas?ou medzinárodného holdingu AGROFERT Holding, a.s, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčas?ou Dusla, a.s.

Spoločnosť so svojimi výrobnými jednotkami sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Šaľa, ktoré leží v nitrianskom kraji na juhu západného Slovenska, 65 km od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Čas? výrobných a obslužných činností sa vykonáva v Bratislave.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Duslo a.s., Šaľa
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Tel.: +421 31 7754116
Fax: +421 31 7753011
E-mail: avimiova@duslo.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania