Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

 

O projekte

S potešením Vás vítame na našej stránke eRating.sk (MojZamestnavatel.sk), ktorá Vám bude slúžiť nielen ako cenný zdroj informácií týkajúcich sa pracovného trhu, ale zároveň Vám poskytne priestor, kde sa budete môcť podeliť o svoje vlastné skúsenosti .

Čo vlastne eRating je?
eRating.sk (MojZamestnavatel.sk) je internetová stránka, na ktorej môžu používatelia anonymne ohodnotiť svojho zamestnávateľa a diskutovať na rôzne témy týkajúce sa platov, pohovorov a pracovného prostredia. Zároveň sa môžu podeliť o svoje doterajšie skúsenosti a vyjadriť svoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť so svojím terajším, alebo bývalým zamestnávateľom, uviesť aké benefity daný zamestnávateľ poskytuje, aké boli jeho hlavné výhody a nevýhody, a podeliť sa o ďalšie užitočné informácie.

Výhody pre súčasného zamestnanca:
Môžete sa podeliť o informácie o tom ako to vo Vašej firme funguje, aká je firemná kultúra, aké sú benefity a ako ste celkovo spokojný so svojím zamestnávateľom. Všetky informácie sú anonymné a slúžia nám všetkým. Táto stránka vznikla práve preto, aby si každý mohol utvoriť ucelený obraz o danej firme a taktiež vytvára dôležitú spätnú väzbu pre samotného zamestnávateľa. Obojstranná výmena informácií môže prispieť ku skvalitneniu pracovného prostredia v danej firme.
V prípade že chcete ohodnotiť svojho zamestnávateľa, môžete tak urobiť po bezplatnej registrácii  v záložke “Hodnotenie” pri konkrétnej firme.

Výhody pre potenciálneho zamestnanca:
Získate veľké množstvo informácií o priebehu pohovorov, pracovných nárokoch, hodnotení a pracovných pozíciách. Budete tak mať lepšiu predstavu a Vašom potenciálnom zamestnávateľovi a získate množstvo užitočných informácií.

Výhody pre zamestnávateľa:
Máte jedinečnú možnosť získať relevantné a neskreslené informácie od svojich zamestnancov, ktoré v anonymnom dotazníku vyplnia a budú pre Vás dostupné. Taktiež získate možnosť prezentovať Vašu firmu a uverejniť pracovné ponuky, prípadne rôzne ďalšie informácie.

Výhody pre zamestnanca a zamestnávateľa:
Obojstranná informovanosť vytvára predpoklad spokojnosti oboch strán.

“Len spokojný zamestnanec je dobrý zamestnanec!”

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania